Hitel igénylésének részletes menete

Ügyfélszolgálat

Az igénylés menete az MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel és az MFB Krízis Hitel esetén

1. Kapcsolatfelvétel, érdeklődés

Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését, kérdéseivel, észrevételeivel fordulhat közvetlenül központi irodánk ügyfélszolgálatához vagy partnereinkhez. Munkatársaink készséggel állnak az Ön rendelkezésére. A kapcsolatfelvétel során tájékozódhat, hogy cégünk milyen formában lehet az Ön szolgálatára célja megvalósításában. Személyes találkozóra vonatkozó igényét kérjük jelezze a (06 1) 439 2131 telefonszámon időpont-egyeztetés céljából.

2. Hitelkérelmi anyag összeállítása

Az Ön által választott konstrukcióhoz tartozó hiteligénylési csomagot letöltheti honlapunkról , mely tartalmazza a kitöltendő kölcsönkérelmi nyomtatványokat, valamint a becsatolandó dokumentumok listáját. A nyomtatványok kitöltésével kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal munkatársainkhoz, partnereinkhez.

Ingatlanvásárlás esetén Ön megköti a végleges adásvételi szerződést. (A szerződés tartalmi követelményeire vonatkozó elvárásainkat a letölthető nyomtatványok között találja.)

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) által vállalt készfizető kezesség igénylése esetén kérjük csatolja hitelkérelméhez a kitöltött Alapítványi Kezesség (AVHGA) Igénylési Adatlapot is.

3. A hitelkérelem benyújtása

Amennyiben Ön a kérelemhez szükséges nyomtatványokat hiánytalanul, pontosan kitöltötte, csatolta a szükséges dokumentumokat, és azt címünkre (1025 Budapest, Szépvölgyi út 6.) postán megküldte, illetve ügyfélszolgálatunkon (1025 Budapest, Szépvölgyi út 6.) személyesen, vagy megbízottja által munkatársunknak átadta, a hitelkérelem befogadásra kerül. Ezzel veszi kezdetét a hitelbírálati folyamat.

Az MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel és az MFB Krízis Hitel esetében a hiteligénylésen kívül nincs szükség támogatásra vonatkozó pályázat benyújtására.

4. Értékbecslés

A hitelkérelem átvételét és az értékbecslési díj befizetését követően munkatársaink megrendelik az ingatlanfedezethez kapcsolódó értékbecslést a területileg illetékes értékbecslő cégtől. Az értékbecslő cég 1-2 napon belül időpontot egyeztet az ingatlan tulajdonosával, vagy megbízottjával és a helyszíni szemlét követően elkészíti az értékbecslést.

5. Ügyféltalálkozó

A hitelbírálat során eseti jelleggel - 20 millió forint feletti hiteligény esetében minden esetben - személyes találkozót kezdeményezünk Ügyfeleinkkel, a hitel céljának és a lehetséges finanszírozási lehetőségek megbeszélése céljából.

6. Hitelbírálat

A hiteligényléssel kapcsolatban szükség esetén kiegészítő információt kérünk Ügyfeleinktől, vagy tisztázó kérdést teszünk fel. Munkatársaink a beérkezett dokumentumok alapján elvégzik a leendő ügyfél minősítését, majd a fedezetek értékelésének és az üzleti terv elemzésének tükrében meghozzuk döntésünket.

7. Finanszírozási ajánlat kézhez vétele, időpont-egyeztetés

Amennyiben a hiteligénylés pozitívan került elbírálásra, írásban értesítjük Önt.

Ügyintézőnk postai és elektronikus úton megküldi Önnek indikatív finanszírozási ajánlatunkat. Az értesítő tartalmazni fogja a szerződéskötéshez, illetve a folyósításhoz szükséges feltételeket is. Ennek írásban történt elfogadása esetén időpontot egyeztetünk Önnel és a cégünk által elfogadott közjegyzői irodával a szerződéskötésre.

8. Szerződéskötés

A cégjegyzésre jogosult, zálogkötelezettek és az adós kezesei a megadott napon és időpontban a BG Finance Zrt. székhelyén aláírják a finanszírozáshoz szükséges szerződéseket. A Közjegyzői Okirat elkészítésére a közjegyző irodájában kerül sor.

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) által vállalt készfizető kezesség igénybevétele esetén a finanszírozási szerződések aláírásával egyidőben szükséges a Vállalkozás Nyilatkozata és a Kezességi Általános Szerződési Feltételek (AVHGA) dokumentumainak 2-2 példányban történő aláírása.

9. AVHGA kezesség bírálata (amennyiben biztosítékként AVHGA Alapítványi Kezesség bevonásra került)

Az Alapítványi Kezességvállalásra vonatkozó igényt Társaságunk küldi meg az AVHGA számára, aki a befogadást követően 5 munkanapon belül elbírálja azt. Amennyiben az AVHGA hiánypótlást rendel el, 30 napja áll rendelkezésre (egyszeri 30 nappal meghosszabbítható) a hiánypótlás teljesítésére. A bírálati idő a hiánypótlás időtartamával meghosszabbodik. Az AVHGA pozitív bírálata a hitel folyósításának feltétele.

Amennyiben az Alapítványi Kezességvállalás az AVHGA részére túlzott mértékű kockázatot jelentene, de ez a kockázat további feltételek előírásával kiküszöbölhető, a kérelem elfogadását Feltételközlő Lapon közölt további feltétel/ek teljesítéséhez kötheti. Amennyiben Társaság hozzájárul a hitel megváltozott kezességvállalási feltételek mellett történő folyósításához, erről módosított indikatív finanszírozási ajánlat megküldésével értesíti Önt. A kezességvállalás módosított feltételek mellett történő jóváhagyása esetén - amennyiben ez érinti a korábban aláírt finanszírozási szerződéseket is- szükséges azok utólagos módosítása.

10. Hitel folyósítása

Amennyiben az előírt (szerződésben rögzített) valamennyi folyósítási feltétel maradéktalanul teljesült, s az ennek igazolására szolgáló összes dokumentumot Ön átadta munkatársunknak, a legközelebbi folyósítási napon az engedélyezett finanszírozási összeg átutalásra kerül a szerződésben megadott bankszámlára. A hitel folyósítására a szerződés szerint egy összegben, vagy részletekben kerül sor.

Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy egyedi esetekben Társaságunk eltérhet a fentiekben leírt hiteligénylési folyamattól.

Rólunk
Ügyfélszolgálat
Kapcsolat
1025 Budapest, Szépvölgyi út 6.
Tel.: (06 1) 439 2131
Email: info_kkv@bg.hu