Alapadatok

Név: BG Finance Zrt.

Székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 6.
Cégjegyzékszám: 01-10-047028
Adószám: 23331969-2-41

Pénzügyi vállalkozásként - a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének EN-I-204/2011 számú határozata alapján - a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a Hpt.) 3. § (1) bekezdésének b) pontjában említett hitel és pénzkölcsön nyújtása pénzügyi szolgáltató tevékenységet üzletági korlátozás nélkül végzi.

Befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosa a Biggeorge’s Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, 99%-os tulajdoni és szavazati hányaddal, szoros kapcsolatban álló személye Nagygyörgy Tibor.